Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2016 r.- pismo do dyrektorów szkół - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2016 r.- pismo do dyrektorów szkół

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2016 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO.

logo MKO
Warszawa, 18 sierpnia 2016 r.
 
ZIN.534.4.6.2016.TW

Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

dotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2016 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2016 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO  3.21 oraz  „Instrukcję wprowadzania danych".

Przypominam, że szkoły i placówki oświatowe, przekazują do 14 września 2016 r. bazy danych oświatowych do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji, a w związku z tym dokonują odbioru i scalenia plików wynikowych w systemie SIO.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2016 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".

Z wyrazami szacunku,

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Andrzej Kulmatycki

Dyrektor Wydziału

Zarządzania Informacją 

 

 

Metryczka

Data publikacji 18.08.2016
Data modyfikacji 15.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry