Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pomoc dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - Projekty społeczne i profilaktyczne -

Nawigacja

Projekty społeczne i profilaktyczne

Pomoc dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Jeśli ktoś szuka pomocy, będąc dotkniętym przemocą w rodzinie (bądź chce pomóc osobom dotkniętym tym problemem), proponujemy zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 
Warszawa dn. 21 lipca 2020 r.
 
WKS.576.22.2020.RK
 
 
 
Rodzice i uczniowie,
dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
w województwie mazowieckim

 

Szanowni Państwo,

 

informuję, że w ramach realizacji przez Wojewodę Mazowieckiego zadań wynikających z „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, przekazuję do wiadomości bazę danych dotyczących podmiotów i organizacji świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Dodam jednocześnie, że na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl w zakładce Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/ Baza teleadresowa, znajdują się informacje, jak podane w poniższych załącznikach.

            Z poważaniem

              MAZOWIECKI

  WICEKURATOR OŚWIATY

                      /-/

           Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

24.07.2020
Data publikacji 29.07.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Karwat
Osoba udostępniająca informację:
Renata Karwat
do góry