Moje skróty

Schowek

Pokaż (8)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - ogłoszenie wyników naboru wniosków - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - ogłoszenie wyników naboru wniosków

Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - udzielenie wsparcia finansowego w 2016 r.

 

Zespół powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz.1667) dokonał oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

Na podstawie dokonanej oceny Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły i biblioteki pedagogiczne, które powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.

W ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wsparcie finansowe otrzymało:

  • 90 organów prowadzących szkoły (jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne) dla 568 szkół,
  • 1 organ prowadzący biblioteki pedagogiczne dla 25 bibliotek pedagogicznych,

na ogólną kwotę 4.594.632 zł.

Wykazy organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych i wysokość tego wsparcia znajdują się w załącznikach.

Uprzejmie informuję, że obecnie przygotowywane są umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach programu. Organy prowadzące zostaną poinformowane o terminie i miejscu podpisania umów.

 

 

 

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

Metryczka

Data publikacji 13.04.2016
Data modyfikacji 30.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry