Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

6 października 2015 r. rząd podjął uchwałę o realizacji w latach 2016-2020 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest m.in. promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa.

Celem Priorytetu 3 Programu jest m. in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Ważne jest w tym kontekście wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w szczególności lektur szkolnych.

Program, w tym Priorytet 3, będzie realizowany w latach 2016-2020.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

 

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup książek wynosi:

Kryterium

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego
(do każdej z podanych kwot należy dodać minimum 20-procentowy wkład własny organu prowadzącego)

Wkład własny organu prowadzącego

Koszt całkowity zadania

szkoły, w których liczba uczniów wynosi do 70 uczniów

2 480 zł

620 zł

3 100 zł

szkoły, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170 uczniów

4 000 zł

1 000 zł

5 000 zł

szkoły, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170 uczniów

12 000 zł

3 000 zł

15 000 zł

biblioteki pedagogiczne

4 600 zł

1 150 zł

5 750 zł

 

 

Doposażenie bibliotek szkolnych w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży w tym kształtowanie twórczych postaw. Doposażenie bibliotek pedagogicznych w książki, w tym w literaturę pedagogiczną i metodyczną, będzie stanowić pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań związanych z kształtowaniem zainteresowań i postaw czytelniczych uczniów. Uczniowie powinni być zachęcani do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - ogłoszenie wyników naboru wniosków na 2017 r.

Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - przyznanie wsparcia finansowego w 2016 r.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Formularze sprawozdań z relizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

Metryczka

Data publikacji 11.01.2016
Data modyfikacji 27.05.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry