Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy programy pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 2015 r. - dotyczy przygotowania informacji na temat ewentualnych problemów z prawidłową realizacą programu - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy programy pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 2015 r. - dotyczy przygotowania informacji na temat ewentualnych problemów z prawidłową realizacą programu

Warszawa, 8 stycznia 2016 r.
logo MKO
 
ZIN.531.3.4.2015.JK

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin

Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego

 

 

 

 

 

dotyczy: realizacji Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w 2015 r.

 

Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do pisma Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej (DAP-SPR.419.248.2015.CZ) z dnia 11 grudnia 2015 r. skierowanego do Wojewodów w sprawie występujących w 2015 r. rozbieżności pomiędzy maksymalnymi kwotami dotacji dla poszczególnych grup uczniów a kwotami wykazanymi w sprawozdaniach w zakresie realizacji Rządowego programu „Wyprawka szkolna”, proszę o przesłanie informacji na temat występowania ewentualnych problemów z prawidłową realizacją programu.

 

Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że w 2015 r. występowały problemy z prawidłową realizacją programu w zakresie refundacji zakupów podręczników. Część samorządów oprócz podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dokonywała zwrotu za zakupy niespełniające omawianych kryteriów. W wielu przypadkach zgłoszono również zakup materiałów edukacyjnych dla innych, niż uprawnione w programie, grup uczniów.

 

Pewne nieprawidłowości były zgłaszane w trakcie zakupu podręczników do kształcenia specjalnego, gdy dyrektorzy szkół nie respektowali zapisu o wyższych kwotach dotacji wyłącznie na podręczniki dopuszczone do kształcenia specjalnego a nie na podręczniki używane przez uczniów i nauczycieli w trakcie realizacji podstawy programowej w szkołach specjalnych.

 

Proszę zatem o przesłanie informacji na temat występowania ewentualnych problemów (bądź ich braku) z prawidłową realizacją programu w zakresie refundacji zakupu podręczników oraz sposobu rozwiązywania występujących nieprawidłowości na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa,

oraz e-mailem na adres:

wyprawkaszkolna@kuratorium.waw.pl

 

Informację proszę przesłać w terminie do dnia 20 stycznia 2016 r.

 

 

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
- //-
Dorota Sokołowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 11.01.2016
Data modyfikacji 03.02.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry