Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie z Rządowego programu "Bezpieczna+" - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z Rządowego programu "Bezpieczna+"

Przypominamy o konieczności złożenia do dnia 15 stycznia 2016 r. sprawozdania z Rządowego programu "Bezpieczna +" przez organy prowadzące szkoły biorące udział w programie.

Organy prowadzące szkoły (do wiadomości szkół)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” oraz § 8 zawartej umowy, organy prowadzące szkoły mają obowiązek do dnia 15 stycznia 2016 r. przedłożyć sprawozdanie z realizacji programu (wzór sporządzony przez MEN w załączeniu). Jednocześnie przypominamy organom prowadzącym szkoły o konieczności załączenia do sprawozdania zestawienia ilościowo-wartościowego wydatków dokonanych w ramach programu (zał. nr 1 oraz zał. nr 2).

W celu ułatwienia sporządzenia sprawozdania przez organ prowadzący załączony został wzór sprawozdania (sporządzony przez MEN) dla szkół biorących udział w programie. 

Jednoczeście informuję, że wzory sprawozdań zostały wysłane e-mailem do organów prowadzących i do wiadomości szkół biorących udział w programie.

Metryczka

Data publikacji 31.12.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
do góry