Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy programy pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” - sprawozdanie - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy programy pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” - sprawozdanie

Prosimy o zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącym przygotowania sprawozdania z realizacji programu w roku szkolnym 2015/2016

Warszawa,  dn. 8 grudnia 2015 r.
logo MKO
 
ZIN.531.3.4.2015.JK

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin

Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego


 

Dotyczy: sprawozdania z realizacji programu „Wyprawka szkolna” w 2015 r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”, ustanowionego Uchwałą Nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r., zwracam się z prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej realizacji programu.

W celu przekazania informacji dotyczącej realizacji programu należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku wypełnić formularz on-line znajdujący się pod adresem: http://oswiatamazowiecka.pl/WyprawkaSprawozdanie_2015/index.php

a następnie wysłać pocztą (po uzupełnieniu właściwych podpisów i pieczątek) wersję papierową tabeli na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

z dopiskiem: „Wyprawka szkolna 2015”.

W papierowej wersji tabeli muszą się znaleźć dane identyczne z tymi, które wpisali Państwo w formularzu on-line.

 

W powyższej sprawie informacji udziela:

p. Józef Kostka, tel. 22 551 24 00 wew. 2103.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
- //-
Dorota Sokołowska

 

Metryczka

Data publikacji 09.12.2015
Data modyfikacji 03.02.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry