Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Realizacja Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2014 w zakresie szkolnych placów zabaw - Tabela CBA - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2014 w zakresie szkolnych placów zabaw - Tabela CBA

W związku z prowadzeniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczenia antykorupcyjnego kolejnej edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” (pismo z dnia 23 czerwca 2015 r., znak M-I-1147/15), zwracam się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie realizacji programu w 2014 roku w zakresie szkolnych placów zabaw.

 

Warszawa, dnia 03 sierpnia 2015 roku

ZIN.531.1.5.2015.MC                                             

 

 

Organy prowadzące szkoły

objęte Rządowym programem

„Radosna szkoła”

Edycja 2014

 

 

dotyczy:  realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2014 w zakresie szkolnych placów zabaw

 

W związku z prowadzeniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczenia antykorupcyjnego kolejnej edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” (pismo z dnia 23 czerwca 2015 r., znak M-I-1147/15), zwracam się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie realizacji programu w 2014 roku w zakresie szkolnych placów zabaw.

Zgodnie z częścią IX i X Załącznika do Uchwały Nr 113/2013 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” wydatkowanie przez organ prowadzący środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw powinno odbywać się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Proszę o zwrócenie uwagi, że zbierane dane dotyczą wyłącznie BUDOWY LUB MODERNIZACJI SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW.  

Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią INSTRUKCJI, a następnie o dokładne wypełnienie kwestionariusza zgodnie z INSTRUKCJĄ (proszę nie zmieniać formy tabeli w kwestionariuszu).

Wypełnione formularze w formie pliku MS Excel należy przesłać drogą elektroniczną na adres: marta.czubaszek@kuratorium.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2015 roku.

 

                                                                                                                                                  Z poważaniem
                                                     

 

                                                                                                                                                                 Mazowiecki Kurator Oświaty
                                                                                                                                                                                           -/-
                                                                                                                                                                          Dorota Sokołowska

                                                                   

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 04.08.2015
Data modyfikacji 02.09.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry