Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Książki naszych marzeń - najważniejsze informacje - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Książki naszych marzeń - najważniejsze informacje

Rada Ministrów 26 maja 2015 r. podjęła uchwałę o realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

 

Celem głównym programu

jest wsparcie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania.

Program wspiera organy prowadzące szkoły przez zakup do bibliotek szkolnych:

  • książek o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów,
  • książek niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Maksymalna wysokość wsparcia na zakup książek:

  • dla bibliotek szkolnych w szkołach, w których liczba uczniów wynosi do 70: 1000 zł,
  • dla bibliotek szkolnych w szkołach, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170: 1300 zł,
  • dla bibliotek szkolnych w szkołach, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170: 2170 zł.


Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa było zapewnienie przez organ prowadzący finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

O środki z programu na zakup książek do bibliotek szkolnych dyrektorzy szkół mogli wnioskować do organów prowadzących. Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki będą wybierane przez uczniów, czyli takie, którymi autentycznie są zainteresowani. Książki swoją fabułą mają rozbudzać ciekawość młodego czytelnika, inspirować do twórczego działania. Uczniowie mają być zachęcani do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych.


PRZYPOMINAMY

Organ prowadzący szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić:

  • podjęcie przez szkoły, w odniesieniu do których uzyskał to wsparcie, współpracy z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującej:

a) konsultowanie planowanych zakupów książek,
b) wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo;

  • zorganizowanie co najmniej 2 wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów;
  • uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
  • zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
  • dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.


Program „Książki naszych marzeń” poprzedzi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Metryczka

Data publikacji 23.07.2015
Data modyfikacji 13.10.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry