Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015 r. - ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015 r. - ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2015 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 1118, ze zm.) Mazowiecki Kurator Oświaty dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 25 marca 2015 r. na realizację zadania publicznego w zakresie Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2015 r., w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Metryczka

Data publikacji 27.05.2015
Data modyfikacji 12.10.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry