Moje skróty

Schowek

Pokaż (3)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wypoczynek letni 2015 r. - ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wypoczynek letni 2015 r. - ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2015 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.) Mazowiecki Kurator Oświaty dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 17 marca 2015 r. na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2015 r., w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

Metryczka

15.05.2015
Data publikacji 15.05.2015
Data modyfikacji 03.02.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry