Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wyprawka szkolna 2014 - Sprawozdanie - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyprawka szkolna 2014 - Sprawozdanie

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”, ustanowionego Uchwałą Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. oraz w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej (DAP.SPR.6122.300.2014), zwracam się z prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej realizacji programu.

ZIN.531.3.12.2014.JK                                                Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r.

          

Prezydenci Miast

Burmistrzowie Miast i Gmin

Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego

 

  

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”, ustanowionego Uchwałą Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. oraz w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej (DAP.SPR.6122.300.2014), zwracam się z prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej realizacji programu.

 

Ze względu na otrzymaną informację o występujących w 2014 r. problemach z prawidłową realizacją programu w zakresie refundacji zakupu podręczników, na końcu wypełnianego formularza (pod tabelą nr 4) należy również uwzględnić informację w powyższym zakresie.

 

W celu przekazania informacji dotyczącej realizacji programu należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2015 roku wypełnić formularz on-line znajdujący się pod adresem: http://www.kuratorium.waw.pl/ankieta/WyprawkaSprawozdanie_2014/ a następnie wysłać pocztą (po uzupełnieniu właściwych podpisów i pieczątek) wersję papierową tabeli na adres:
 

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

z dopiskiem: „Wyprawka szkolna 2014”.

 

W papierowej wersji tabeli muszą się znaleźć dane identyczne z tymi, które wpisali Państwo 
w formularzu on-line.

 

W powyższej sprawie informacji udziela:

p. Józef Kostka, tel. 22 551 24 00 wew. 2103.

 

 

Z poważaniem

       

p.o. Mazowiecki Kurator Oświaty

                               /-/

              Katarzyna Góralska

 

Metryczka

13.01.2015
Data publikacji 13.01.2015
Data modyfikacji 20.02.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry