Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

WYNIKI - Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2014 (dodatkowy nabór wniosków) - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

WYNIKI - Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2014 (dodatkowy nabór wniosków)

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.


Na podstawie dokonanej oceny Wojewoda Mazowiecki podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.


Wysokość środków pozostających w dyspozycji Wojewody Mazowieckiego wynosiła 761.049 zł, natomiast łączna wysokość wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego (w przypadku poprawnie zweryfikowanych wniosków) przekroczyła posiadane na kontynuację programu środki o kwotę 388.023 zł. Decyzją Ministerstwa Finansów przyznano dla województwa mazowieckiego dodatkową kwotę środków finansowych na realizację programu.


Biorąc pod uwagę powyższe, pozytywnie oceniono 38 wniosków i w związku z tym przyznano organom prowadzącym wsparcie finansowe na ogólną kwotę 1.149.072,00 zł.


Wykazy organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych oraz wysokość tego wsparcia z podziałem na kwoty przyznane poszczególnym szkołom znajdują się w załączniku.


Uprzejmie informuję, że obecnie przygotowywane są umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach programu. Organy prowadzące zostaną poinformowane o terminie 
i miejscu podpisania umów.

 

                                                                                                                                            Mazowiecki Kurator Oświaty
                                                                                                                                                                   /-/ 
                                                                                                                                                          Karol Semik

Metryczka

07.11.2014
Data publikacji 07.11.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry