Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„RADOSNA SZKOŁA” 2014 – DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„RADOSNA SZKOŁA” 2014 – DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW

W dniu 1 sierpnia 2014 roku Wojewoda Mazowiecki działając na podstawie § 9 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915, ze zm.) ogłosił dodatkowy nabór wniosków na rok 2014 w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

 

W dniu 1 sierpnia 2014 roku Wojewoda Mazowiecki działając na podstawie § 9 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915, ze zm.) ogłosił dodatkowy nabór wniosków na rok 2014 w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Łączna wysokość wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego przewyższyła posiadane środki. W związku z tym, że obecnie realizowana jest ostatnia edycja programu, Wojewoda Mazowiecki zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenia rezerwy celowej na ten cel, aby szkoły, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie, mogły do niego przystąpić.

Obecnie czekamy na decyzję Ministra Finansów w sprawie przyznania dodatkowych środków dla województwa mazowieckiego. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji ograny prowadzące szkoły zostaną o tym fakcie poinformowane w celu podpisania umów na realizację programu.
 

                                            Mazowiecki Kurator Oświaty

                                                   /-/

                                          Karol Semik

Metryczka

03.10.2014
Data publikacji 03.10.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry