Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kwestionariusz CBA - Radosna szkoła 2013 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kwestionariusz CBA - Radosna szkoła 2013

W związku z prowadzeniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczenia antykorupcyjnego kolejnej edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” (pismo z dnia 30 czerwca 2014 r., znak M-I-1359/14), zwracam się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie realizacji programu w 2013 roku w zakresie szkolnych placów zabaw.

ZIN.531.1.17.2014.MC                                                            Warszawa, dnia 31 lipca 2014 roku

                               

  

Organy prowadzące szkoły

objęte Rządowym programem

„Radosna szkoła”

Edycja 2013

 

 

dotyczy:  realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2013 w zakresie szkolnych placów zabaw

 

 

W związku z prowadzeniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczenia antykorupcyjnego kolejnej edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” (pismo z dnia 30 czerwca 2014 r., znak M-I-1359/14), zwracam się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie realizacji programu w 2013 roku w zakresie szkolnych placów zabaw.

Zgodnie z częścią IX i X Załącznika do Uchwały Nr 113/2013 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” wydatkowanie przez organ prowadzący środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw powinno odbywać się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
                Proszę o zwrócenie uwagi, że zbierane dane dotyczą wyłącznie BUDOWY LUB MODERNIZACJI SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW.  

Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią INSTRUKCJI, a następnie o dokładne wypełnienie kwestionariusza zgodnie z INSTRUKCJĄ (proszę nie zmieniać formy tabeli w kwestionariuszu).

Wypełnione formularze w formie pliku MS Excel należy przesłać drogą elektroniczną na adres: marta.czubaszek@kuratorium.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2014 roku.

 

 

                                                                                                                Z poważaniem

 

 

                         Mazowiecki Kurator Oświaty

               /-/

                   Karol Semik

 

Pliki do pobrania

Metryczka

26.08.2014
Data publikacji 31.07.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry