Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zasiłek losowy na cele edukacyjne 2014 r. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasiłek losowy na cele edukacyjne 2014 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno - edukacyjnego w 2014 r.

Warszawa, 16 lipca 2014 r.

 
 
 
ZIN.531.3.3.2014.MA                                                                                                               
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie, Wójtowie
woj. mazowieckiego
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno - edukacyjnego w 2014 r., który jest dostępny na stronie BIP MEN:
Program zakłada udzielenie wsparcia dzieciom i uczniom, których rodziny w związku ze stratami ponoszonymi w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganu, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej otrzymały zasiłek celowy z pomocy społecznej.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie oceny zapotrzebowania wśród dzieci i uczniów na zasiłek losowy na cele edukacyjne oraz udział w wyjeździe terapeutyczno-edukacyjnym, zgodnie z zaproponowanymi w projekcie programu kryteriami. Nawiązując do pisma Pana Tadeusza Sławeckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (znak: DAP.SPR.6122.80.2014) proszę o przekazanie szacunkowych danych o liczbie dzieci i uczniów uprawnionych do objęcia pomocą – zgodnie z załączoną tabelą, do dnia 17 lipca 2014 r. do godz. 16.00 w wersji elektronicznej na adres: komunikacja@kuratorium.waw.pl, a następnie w wersji papierowej z podpisem Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta z dopiskiem „ZASIŁEK LOSOWY” na adres:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
W przypadku, jeżeli na terenie Państwa gminy nie występuje zapotrzebowanie w powyższym zakresie proszę nie wysyłać tabeli z wartością zerową.
Mazowiecki Kurator Oświaty
                /-/
    mgr inż. Karol Semik

Pliki do pobrania

Metryczka

16.07.2014
Data publikacji 16.07.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
do góry