Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2014 - WYNIKI NABORU - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2014 - WYNIKI NABORU

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2014 Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

 
ZIN.531.1.6.2014.MC                                                                                                      Warszawa, 07 marca 2014 r.                                                     

 

 

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2014

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

Na podstawie dokonanej oceny Wojewoda Mazowiecki podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.

W VI edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” do Wojewody Mazowieckiego wpłynęły wnioski organów prowadzących na łączną kwotę 7.241.738,91 zł. Kwota wsparcia finansowego pozostająca w dyspozycji województwa mazowieckiego na rok 2014 została rozdysponowana zgodnie z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa dla 158 wniosków szkół – na ogólną kwotę 7.005.210 zł.

Wykazy organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych oraz wysokość tego wsparcia z podziałem na kwoty przyznane poszczególnym szkołom znajdują się w załączniku.

Uprzejmie informuję, że obecnie przygotowywane są umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach programu. Organy prowadzące zostaną poinformowane o terminie i miejscu podpisania umów.

 

Mazowiecki Kurator Oświaty

        /-/

Karol Semik

Metryczka

07.03.2014
Data publikacji 07.03.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry