Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wyprawka szkolna 2013 - Sprawozdanie - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyprawka szkolna 2013 - Sprawozdanie

w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”, ustanowionego Uchwałą Nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. oraz w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. (Nr DAP-043-46/CZ/2013) zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdania z realizacji programu w 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r.


ZIN.531.3.42.2013.JK

Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiegoSzanowni Państwo,

w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”, ustanowionego Uchwałą Nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. oraz w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r.  (Nr DAP-043-46/CZ/2013) zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdania z realizacji programu w 2013 r.


W celu przekazania powyższej informacji należy wypełnić dwa formularze on-line:
  1. liczba uczniów dofinansowanych w ramach programu
  2. dane finansowe dotyczące realizacji programu
znajdujące się pod adresem: www.kuratorium.waw.pl/ankieta/WyprawkaSprawozdanie2013/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2014 r., a następnie przesłać je  (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki), pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
z dopiskiem „Wyprawka szkolna 2013”

Jednocześnie nadmieniam, że:
  • każdy z wypełnionych formularzy należy uzupełnić o dane osoby, która formularz wypełniała,
  • w formularzu dotyczącym danych finansowych jako separatora dziesiętnego należy używać kropki.


Osoby do kontaktu:
  1. w zakresie tabeli dotyczącej liczby uczniów dofinansowanych w ramach programu - Pan Józef Kostka tel. (22) 551 24 00 wew. 2103.
  2. w zakresie tabeli dotyczącej danych finansowych - Pani Krystyna Stańczak tel. (22) 551 24 32.

Z poważaniem
Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
mgr. inż. Karol Semik

Metryczka

19.12.2013
Data publikacji 19.12.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry