Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie z realizacji rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z realizacji rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Sprawozdanie z realizacji rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres II połowy roku szkolnego 2012/2013

   Warszawa, dn. 9 grudnia 2013 r.

 
 
 
 
 
 
 
ZIN.531.2.8.2013.MA
 
 
Prezydenci Miast
Burmistrzowie i Wójtowie
woj. mazowieckiego
 
 
 
 
 
w nawiązaniu do pisma nr DZSE-WSEiWU-JD-045-21/2013 z dnia 02.12.2013 r. Pana Tadeusza Sławeckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej dotyczącego sprawozdania z monitoringu realizacji Rządowego  programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) zwracam sięz uprzejmą prośbą o przesłanie informacji z realizacji programu
 
za okres drugiej połowy roku szkolnego 2012/2013.
 
Formularz on-line (trzy tabele), który należy wypełnić znajduje się pod adresem:  
 
  
Jednocześnie proszę o upowszechnianie informacji o Programie, mając na uwadze efektywną realizację Programu w szkołach i placówkach oświatowych. W zwiększeniu efektywności programu pomoże na pewno współpraca dyrektorów szkół z ośrodkami pomocy społecznej oraz rodzicami dzieci. Podjęte działania spowodują skrócenie czasu zakwalifikowania ucznia do programu.
 
           
Formularz proszę wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23 grudnia 2013 r.
 
Przygotowane przez Państwa dane posłużą do sporządzenia zbiorczego zestawienia z całego województwa.
Dane te zostaną następnie przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej.
                                                                      
 
z poważaniem
Mazowiecki Kurator Oświaty
         /-/
mgr inż. Karol Semik

Metryczka

09.12.2013
Data publikacji 09.12.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
do góry