Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zasiłek losowy na cele edukacyjne w 2013 r. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasiłek losowy na cele edukacyjne w 2013 r.

dotyczy: Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r.

ZIN.531.1.37.2013.DS                                                   Warszawa, 12 września 2013 r.

 

 

Prezydenci Miast,
Burmistrzowie, Wójtowie

woj. mazowieckiego


dotyczy: Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

w związku z występowaniem na terenie kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym przede wszystkim gradobicia oraz deszczy ulewnych i huraganów, które powodują zniszczenia w gospodarstwach domowych oraz rolniczych i mogą negatywnie wpływać na sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży w czasie nowego roku szkolnego Rada Ministrów przyjęła:

 

  • Uchwałę Nr 148/2013 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r.,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r.

 

Przyjęty program pozwala na udzielenie pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne:

  • dzieciom realizującym w roku szkolnym 2013/2014 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
  • uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,

jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.) w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2013 r. w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganu, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi.

 

Zasiłek losowy na cele edukacyjne jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, którego wysokość wynosi:

 

1)    500 zł dla jednego dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania zasiłku celowego w wysokości do 3000 zł,

2)    1000 zł dla jednego dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania zasiłku celowego w wysokości powyżej 3000 zł.

W związku z powyższym, nawiązując do pisma Pana Macieja Jakubowskiego Podsekretarza Stanu  w Ministerstwie Edukacji Narodowej (znak: DAP-043-17/CZ/2013) proszę o przekazanie danych o liczbie dzieci i uczniów uprawnionych do objęcia pomocą – zgodnie z załączoną tabelą, niezwłocznie po zebraniu informacji w tym zakresie na terenie gminy.

Wypełnioną tabelę należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: zasilek@kuratorium.waw.pl do dnia 20 września 2013 r., a następnie w wersji papierowej z podpisem Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta z dopiskiem „ZASIŁEK LOSOWY” na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

 

                                                                    

                                                                     Z poważaniem

 

 

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

   /-/

   Mariusz Dobijański

  Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Pliki do pobrania

Metryczka

12.09.2013
Data publikacji 12.09.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry