Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kwestionariusz CBA - „Radosna szkoła” – edycja 2012 w zakresie szkolnych placów zabaw - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kwestionariusz CBA - „Radosna szkoła” – edycja 2012 w zakresie szkolnych placów zabaw

dotyczy: realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2012 w zakresie szkolnych placów zabaw W związku z prowadzeniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczenia antykorupcyjnego kolejnej edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” (pismo z dnia 19 sierpnia 2013 r., znak M-I-1292/13), zwracam się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie realizacji programu w 2012 roku w zakresie szkolnych placów zabaw.

ZIN.531.1.36.2013.MC                                            Warszawa, dnia 10 września 2013 roku

 

 

Organy prowadzące szkoły

objęte Rządowym programem

„Radosna szkoła”

Edycja 2012

 

 

dotyczy:  realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2012 w zakresie szkolnych placów zabaw

 

 

W związku z prowadzeniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczenia antykorupcyjnego kolejnej edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” (pismo z dnia 19 sierpnia 2013 r., znak M-I-1292/13), zwracam się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie realizacji programu w 2012 roku w zakresie szkolnych placów zabaw.

Zgodnie z częścią IX i X Załącznika do Uchwały Nr 113/2010 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” wydatkowanie przez organ prowadzący środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw powinno odbywać się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Proszę zwrócić uwagę, że zbierane dane dotyczą wyłącznie BUDOWY LUB MODERNIZACJI SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW.  

Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią INSTRUKCJI, a następnie o dokładne wypełnienie kwestionariusza zgodnie z INSTRUKCJĄ (proszę nie zmieniać formy tabeli w kwestionariuszu).

Wypełnione formularze w formie pliku MS Excel należy przesłać drogą elektroniczną na adres: marta.czubaszek@kuratorium.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2013 roku.

 

W powyższej sprawie informacji udziela:

p. Marta Czubaszek,  tel.: 22 551 24 00 wew. 2102

 

 

 

 

                                                                     Z poważaniem

 

 

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

   /-/

   Mariusz Dobijański

  Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Pliki do pobrania

Metryczka

11.09.2013
Data publikacji 11.09.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry