Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy Program Radosna Szkoła - spotkania informacyjne - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy Program Radosna Szkoła - spotkania informacyjne

od 2009 roku funkcjonuje Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.

ZIN.531.1.37.2013.DS
Warszawa, 4 września 2013 r.
 
 
Starostowie,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie, Wójtowie
 
z terenu
województwa mazowieckiego
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
od 2009 roku funkcjonuje Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.
            Program zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących na zakup lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.
Wkrótce organy prowadzące będą mogły składać wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w ostatniej już edycji programu.
W związku z tym serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, na których omówione zostaną zasady udziału w programie z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Z pewnością będzie to doskonała okazja do uzyskania kompleksowych informacji pomocnych w przygotowaniu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2014.
Ze względu na poruszaną tematykę, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w tych spotkaniach lub wydelegowanie osoby merytorycznie odpowiedzialnej za realizację programu w Państwa jednostce.
Uprzejmie informujemy, że spotkania odbędą się:
 
  • 17 września 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych w Płocku, ul. Misjonarska 22 (sala konferencyjna).
  • 19 września 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7 (sala nr 107).
  • 23 września 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15 (sala nr 66c).
  • 25 września 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 (sala konferencyjna na parterze).
  • 27 września 2013 r o godz. 11.00 w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 (sala nr 292).
  • 30 września 2013 r o godz. 11.00 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 (sala nr 159).
 
 
 
Z poważaniem
Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Mariusz Dobijański
/-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

04.09.2013
Data publikacji 04.09.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry