Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2013 nabór wniosków dla szkół filialnych - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2013 nabór wniosków dla szkół filialnych

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

ZIN.531.1.34.2012.MC                                                                                                  Warszawa, dnia 29 sierpnia 2013 r.                                                     

 

 

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2013

nabór wniosków dla szkół filialnych

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

Na podstawie dokonanej oceny Wojewoda Mazowiecki podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.

W V edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” –  nabór wniosków dla szkół filialnych do Wojewody Mazowieckiego wpłynęły wnioski organów prowadzących na łączną kwotę 23.998,50 zł. Kwota wsparcia finansowego pozostająca w dyspozycji województwa mazowieckiego na rok 2013 została rozdysponowana zgodnie z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa dla 4 wniosków szkół – na ogólną kwotę 23.999 zł.

Wykazy organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych oraz wysokość tego wsparcia z podziałem na kwoty przyznane poszczególnym szkołom znajdują się w załączniku.

Uprzejmie informuję, że obecnie przygotowywane są umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach programu. Organy prowadzące zostaną poinformowane o terminie i miejscu podpisania umów.

                                                                                                                                                                               


                                                                                                                                                                Mazowiecki
                                                                                                                                                        Wicekurator Oświaty
                                                                                                                                                                        /-/
                                                                                                                                                         Katarzyna Góralska

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

29.08.2013
Data publikacji 29.08.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry