Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zmiany w zasadach realizacji programu rządowego „Radosna szkoła” w 2013 roku dla szkół filialnych - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w zasadach realizacji programu rządowego „Radosna szkoła” w 2013 roku dla szkół filialnych

Informujemy, że w związku z nowelizacją przepisów dotyczących Rządowego programu „Radosna Szkoła', w 2013 roku ze wsparcia finansowego w ramach programu będą mogły skorzystać także szkoły filialne.

Informujemy, że w związku z nowelizacją przepisów dotyczących Rządowego programu „Radosna Szkoła", w 2013 roku ze wsparcia finansowego w ramach programu będą mogły skorzystać także szkoły filialne.

Wojewoda Mazowiecki przyjmuje wnioski organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego przesłane pocztą lub składane osobiście pod adresem: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

Metryczka

27.06.2013
Data publikacji 27.06.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry