Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Tabela dotycząca zasiłku losowego - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tabela dotycząca zasiłku losowego

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej (Nr DWST-043-21/CZ/2013) dotyczącego występowania na terenie kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym przede wszystkim gradobicia oraz deszczy ulewnych i huraganów, które powodują zniszczenia w gospodarstwach domowych oraz rolniczych i mogą negatywnie wpływać na sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży zarówno podczas trwania wakacji, jak i w czasie przygotowań do nowego roku szkolnego, zwracam się o pilne przeanalizowanie potrzeb oraz wypełnienie załączonej tabeli do dnia 13 czerwca 2013 roku i wysłanie jej na adres email: marta.czubaszek@kuratorium.waw.pl .


ZIN.531.3.4.2013.MC                                     Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 roku

 

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast i Gmin,

Wójtowie Gmin

województwa mazowieckiego

 

 

Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej (Nr DWST-043-21/CZ/2013) dotyczącego występowania na terenie kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym przede wszystkim gradobicia oraz deszczy ulewnych i huraganów, które powodują zniszczenia w gospodarstwach domowych oraz rolniczych i mogą negatywnie wpływać na sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży zarówno podczas trwania wakacji, jak i w czasie przygotowań do nowego roku szkolnego, zwracam się o pilne przeanalizowanie potrzeb oraz wypełnienie załączonej tabeli do dnia 13 czerwca 2013 roku i wysłanie jej na adres email: marta.czubaszek@kuratorium.waw.pl .

 

 

                                                                                     Z poważaniem

 

 

Mazowiecki Kurator Oświaty

         /-/

     mgr inż. Karol Semik

Pliki do pobrania

Metryczka

12.06.2013
Data publikacji 12.06.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry