Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu ''Cyfrowa szkoła'' - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu ''Cyfrowa szkoła''

W związku z obowiązkiem dokonania rocznej oceny efektów realizacji Rządowego programu „Cyfrowa szkoła” na terenie województwa mazowieckiego przypominamy, że zbliża się termin przedłożenia sprawozdań przez szkoły i organy prowadzące Wojewodzie Mazowieckiemu.

                                                                                                                                          
                                                                                                                     
Warszawa, dnia 23 maja 2013 r.

 

 

ZIN.531.9.11.2013.AL

 

Prezydenci Miast

Burmistrzowie, Wójtowie, Starostowie

woj. mazowieckiego

realizujący Rządowy program

„Cyfrowa szkoła”

 

dotyczy: sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Cyfrowa szkoła” 


Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem dokonania rocznej oceny efektów realizacji Rządowego programu „Cyfrowa szkoła” na terenie województwa mazowieckiego, przypominam o terminach przedłożenia sprawozdań przez szkoły i organy prowadzące:

- do 10 czerwca 2013 r. – szkoły uczestniczące w programie przedkładają sprawozdania organom prowadzącym:

- w wersji elektronicznej (format Excel) i papierowej uzupełnionej o podpisy,

- do 30 czerwca 2013 r. – organy prowadzące przedkładają sprawozdania Wojewodzie Mazowieckiemu:

- sprawozdanie organu prowadzącego w wersji elektronicznej (format Excel) i papierowej uzupełnionej o podpisy,

- sprawozdanie szkoły – w wersji elektronicznej (format Excel).

Sprawozdania w wersji elektronicznej proszę przesłać na adres: cyfrowa.szkola@kuratorium.waw.pl      (w temacie wiadomości proszę wpisać nazwę organu prowadzącego) oraz w wersji papierowej na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00 – 024 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Sprawozdanie – cyfrowa szkoła”.

 

Pilotażowy program „Cyfrowa szkoła'' zapoczątkował zasadniczą zmianę w podejściu do procesu nauczania w polskiej szkole, w którym w coraz większym stopniu wykorzystywane są techniki informatyczne a zastosowanie narzędzi informatycznych w edukacji zwiększa zaangażowanie uczniów   w naukę i poprawia ich wyniki. Dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę w zakresie realizacji programu na terenie województwa mazowieckiego.

 

W załączeniu:

- Wzór sprawozdania dyrektora szkoły.

- Wzór sprawozdania organu prowadzącego.


                                                                                               Z poważaniem
             
                                                                                       
                                                                                                                           Wojewoda Mazowiecki
                                                                                                                                            /-/
                                                                                                                                 Jacek Kozłowski


Metryczka

27.05.2013
Data publikacji 27.05.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry