Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Sprawozdanie z I połowy roku szkolnego 2012/2013 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

ZIN.531.2.1.2013.MA                                                                                     Warszawa, dn. 4 marca  2013 r.

 
           Prezydenci Miast

           Burmistrzowie i Wójtowie

           woj. mazowieckiego

 

 

Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do pisma nr DZSE-WSEiWU-JD-045-6/2013 Pana Tadeusza Sławeckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej dotyczącego sprawozdania z monitoringu realizacji Rządowego  programu „Pomoc państwa  w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji z realizacji programu

 

za okres pierwszej połowy roku szkolnego 2012/2013.

 

Formularz on-line (trzy tabele), który należy wypełnić znajduje się pod adresem:  

 

 http://www.kuratorium.waw.pl/ankieta/dozywianie

  

Jednocześnie bardzo proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby dzieci i uczniów i objęcie potrzebujących pomocą w formie dożywiania.

Proszę także o bieżące upowszechnianie informacji o programie, mając na uwadze jego efektywną realizację w szkołach i placówkach oświatowych. W zwiększeniu efektywności programu pomoże na pewno współpraca dyrektorów szkół z ośrodkami pomocy społecznej oraz rodzicami dzieci. Podjęte działania spowodują skrócenie czasu zakwalifikowania ucznia do programu.

 

            Ponadto, w związku z przeprowadzaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej monitoringu funkcji opiekuńczej szkoły, zwracam się do Państwa z prośbą o opracowanie dodatkowego zestawienia obrazującego kwestię żywienia dzieci w jednostkach systemu oświaty na Państwa terenie.

Do opracowania tego zestawienia posłuży Państwu Tabela Nr 4 Organizacja żywienia
w jednostkach systemu oświaty – realizowane formy żywienia
, znajdująca się pod adresem:

 

http://www.kuratorium.waw.pl/ankieta/zywienie

 

Oba formularze proszę wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 marca 2013 r.

 

Przygotowane przez Państwa dane posłużą do sporządzenia dwóch (niezależnych), zbiorczych zestawień z całego województwa. Dane te zostaną przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej.

                                                                                           

           Z poważaniem

 

 

    Mazowiecki Kurator Oświaty

   /-/

    mgr inż. Karol Semik


Metryczka

05.03.2013
Data publikacji 05.03.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry