Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

WYPRAWKA SZKOLNA - 2012 - SPRAWOZDANIE - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

WYPRAWKA SZKOLNA - 2012 - SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna”

ZIN.531.3.28.2012.JK                                                                          Warszawa, 12 listopada 2012 r.


Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego


 
Dotyczy: sprawozdania z realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku    
                „Wyprawka szkolna”

            W związku ze zbliżającym się terminem podsumowania Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w 2012 r., wprowadzonego Uchwałą Nr 93/2012 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. oraz koniecznością przekazania danych z jego realizacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej proszę o przygotowanie sprawozdania w powyższym zakresie.
W celu przekazania informacji dotyczącej realizacji programu należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2012 roku wypełnić formularz on-line znajdujący się pod adresem:
http://www.kuratorium.waw.pl/ankieta/WyprawkaSprawozdanie2012/
Następnie proszę
o wysłanie (po uzupełnieniu właściwych podpisów i pieczątek) wersji papierowej tabeli pocztą na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
z dopiskiem: „Wyprawka szkolna 2012”.

W papierowej wersji tabeli muszą się znaleźć dane identyczne z tymi, które wpisali Państwo w formularzu on-line.


W powyższej sprawie informacji udziela:
p. Józef Kostka, tel: 22/551 24 00 wew. 2103
Źródła informacji:


Z poważaniem
Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Karol Semik

Metryczka

13.11.2012
Data publikacji 13.11.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry