Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt ''Cyfrowa szkoła' jako narzędzie do zwiększania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych - ankieta - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt ''Cyfrowa szkoła' jako narzędzie do zwiększania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych - ankieta

Projekt Cyfrowa szkoła

Szanowni Nauczyciele i Dyrektorzy Szkół oraz Przedstawiciele organów prowadzących szkoły,
 
na prośbę Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej bardzo zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety, która znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod adresem: www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/ankieta.
Jednym z celów Programu Cyfrowa Szkoła jest stworzenie „e-zasobów edukacyjnych”, w tym również e-podręczników do kształcenia ogólnego do 14 przedmiotów. W ramach realizacji projektu „E-podręczniki” do końca 2015r. powstanie 18 różnych multimedialnych i interaktywnych e-podręczników przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, dzięki której lepiej zostaną rozpoznane Państwa potrzeby i oczekiwania w zakresie ewaluacji w/w projektu.
        
 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adres: cyfrowa.szkola@men.gov.pl
 

Metryczka

05.10.2012
Data publikacji 05.10.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Mokrogulska
do góry