Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2012 – dodatkowy nabór - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2012 – dodatkowy nabór

Wykazy organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe odpowiednio na zakup pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw oraz wysokość tego wsparcia z podziałem na kwoty przyznane poszczególnym szkołom znajdują się w załącznikach.

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

Na podstawie dokonanej oceny Wojewoda Mazowiecki podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.

W IV edycji – dodatkowy nabór Rządowego programu „Radosna szkoła” do Wojewody Mazowieckiego wpłynęły wnioski organów prowadzących na łączną kwotę 1.615.785,93 zł. Kwota wsparcia finansowego pozostająca w dyspozycji województwa mazowieckiego na rok 2012 została rozdysponowana zgodnie z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa dla 30 wniosków szkół – na ogólną kwotę 1.506.117 zł.

Wykazy organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe odpowiednio na zakup pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw oraz wysokość tego wsparcia z podziałem na kwoty przyznane poszczególnym szkołom znajdują się w załącznikach.

Uprzejmie informuję, że obecnie przygotowywane są umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach programu. Organy prowadzące zostaną poinformowane o terminie i miejscu podpisania umów.

Metryczka

20.07.2012
Data publikacji 20.07.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry