Moje skróty

Schowek

Pokaż (3)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

dot. sprawozdania z monitoringu realizacji Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

dot. sprawozdania z monitoringu realizacji Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W nawiązaniu do pisma nr DZSE-JD-045-10/2012 z dnia 06.07.2012 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji z realizacji programu za okres drugiej połowy roku szkolnego 2011/2012.

Warszawa, dn. 13 lipca 2012 r.
 
ZIN.531.2.3.2012.MA
 
Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie i Wójtowie
woj. mazowieckiego
 
Szanowni Państwo,
 
 
w nawiązaniu do pisma nr DZSE-JD-045-10/2012 z dnia 06.07.2012 r. Pana Tadeusza Sławeckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej dotyczącego sprawozdania z monitoringu realizacji Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji z realizacji programu za okres drugiej połowy roku szkolnego 2011/2012.
Formularz on-line (trzy tabele), który należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2012 roku znajduje się pod adresem:  
 
 
  
 
Z poważaniem
 
z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Katarzyna Góralska
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

17.07.2012
Data publikacji 17.07.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Szmulik
do góry