Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2012 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2012

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

ZIN.531.1.12.2012.AL                                                                                             Warszawa, dn. 12 kwietnia 2012 r.                                                     

 

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2012

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

Na podstawie dokonanej oceny Wojewoda Mazowiecki podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.

W IV edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” do Wojewody Mazowieckiego wpłynęły wnioski organów prowadzących na łączną kwotę 11.406.981,73 zł. Kwota wsparcia finansowego przyznana województwu mazowieckiemu na rok 2012 została rozdysponowana zgodnie z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa na 110 wniosków organów prowadzących, co stanowi wparcie finansowe dla 159 wniosków szkół – na ogólną kwotę 9.954.099 zł.

Wykazy organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe odpowiednio na zakup pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw oraz wysokość tego wsparcia z podziałem na kwoty przyznane poszczególnym szkołom znajdują się w załącznikach.

Uprzejmie informuję, że obecnie przygotowywane są umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach programu. Organy prowadzące zostaną poinformowane o terminie i miejscu podpisania umów.

 

 

                                                                                                                                                       Mazowiecki Kurator Oświaty

                                                                                              /-/

                                                     Karol Semik

                                                                                                                                     

Metryczka

16.04.2012
Data publikacji 16.04.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry