Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Radosna Szkoła - Edycja 2011 - informacja dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Radosna Szkoła - Edycja 2011 - informacja dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego

W związku z prowadzeniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczenia antykorupcyjnego kolejnej edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” (pismo z dnia 21 marca 2012 r., znak M-I-626/2012), zwracam się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie realizacji programu w 2011 roku w zakresie szkolnych placów zabaw.

 

ZIN.531.1.9.2012.MC                                                                                                                 Warszawa, dnia 28 marca 2012 roku

 

 

Organy prowadzące szkoły

objęte Rządowym programem

„Radosna szkoła”

Edycja 2011

 

 

dotyczy:  realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2011 w zakresie szkolnych placów zabaw

 

 

W związku z prowadzeniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczenia antykorupcyjnego kolejnej edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” (pismo z dnia 21 marca 2012 r., znak M-I-626/2012), zwracam się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie realizacji programu w 2011 roku w zakresie szkolnych placów zabaw.

Zgodnie z częścią IX i X Załącznika do Uchwały Nr 153/2010 Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” wydatkowanie przez organ prowadzący środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw powinno odbywać się
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Proszę zwrócić uwagę, że zbierane dane dotyczą wyłącznie BUDOWY LUB MODERNIZACJI SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW czyli tegoroczna edycja nie obejmuje zamówień związanych z zakupem pomocy dydaktycznych.

Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią INSTRUKCJI, a następnie o dokładne wypełnienie kwestionariusza zgodnie z INSTRUKCJĄ (proszę nie zmieniać formy tabeli w kwestionariuszu).

Wszystkie komórki tabeli (z wyjątkiem komórki: Uwagi) należy wypełnić.

Wypełnione formularze w formie pliku MS Excel należy przesłać drogą elektroniczną na adres: marta.czubaszek@kuratorium.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2012 roku.

 

W powyższej sprawie informacji udziela:

p. Marta Czubaszek,  tel.: 22 551 24 00 wew. 2112

 

 

 

 

                               Z poważaniem
 

 

                                                                                                                                        z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                                                                                              /-/

                                           Mariusz Dobijański

                                                                                                                                              Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

Metryczka

29.03.2012
Data publikacji 29.03.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry