Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie z realizacji programu rządowego 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' - za pierwszą połowę roku szkolnego 2011/2012 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z realizacji programu rządowego 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' - za pierwszą połowę roku szkolnego 2011/2012

w nawiązaniu do pisma nr DZSE-JD-045-2/2012 z dnia 25.01.2012 r. Pana Tadeusza Sławeckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej dotyczącego sprawozdania z monitoringu realizacji Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji z realizacji programu za okres pierwszej połowy roku szkolnego 2011/2012.

Warszawa, dn.6 lutego 2012 r.

 

KO.ZIN.531.4.1.2012.MA

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast

Burmistrzowie i Wójtowie

miast i gmin

woj. mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

 

 

w nawiązaniu do pisma nr DZSE-JD-045-2/2012 z dnia 25.01.2012 r. Pana Tadeusza Sławeckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej dotyczącego sprawozdania z monitoringu realizacji Rządowego  programu „Pomoc państwa  w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji z realizacji programu

za okres pierwszej połowy roku szkolnego 2011/2012.

Formularz on-line (trzy tabele), który należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2012 roku znajduje się pod adresem:  

 

 http://kuratorium.waw.pl/ankieta/dozywianie

  

            Jednocześnie pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż w niewielkim stopniu zmodyfikowano dotychczasowe trzy tabele dotyczące różnych aspektów realizacji Programu.

 

 Z poważaniem

                                                                                                                   
                                                                                                                                        z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                                                                                                                                                                           -//-

                                                                                                                                                        Mariusz Dobijański

                                                                                                                                            Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

06.03.2012
Data publikacji 07.02.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry