Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

WYPRAWKA SZKOLNA -2011 - Sprawozdanie - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

WYPRAWKA SZKOLNA -2011 - Sprawozdanie

W związku ze zbliżającym się terminem podsumowania Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” wprowadzonego Uchwałą Nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. oraz koniecznością przekazania danych z jego realizacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej proszę o przygotowanie sprawozdania w powyższym zakresie.

BKO.531.3.17. 2011.MC                                                                                                    Warszawa, dnia 09 listopada 2011 roku

 

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast i Gmin,

Wójtowie Gmin

województwa mazowieckiego

 

 

Dotyczy: sprawozdania z realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku –    
               „Wyprawka szkolna”

 

W związku ze zbliżającym się terminem podsumowania Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” wprowadzonego Uchwałą Nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. oraz koniecznością przekazania danych z jego realizacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej proszę o przygotowanie sprawozdania w powyższym zakresie.

W celu przekazania informacji dotyczącej realizacji programu należy wypełnić formularz on-line znajdujący się pod adresem:

http://www.kuratorium.waw.pl/ankieta/WyprawkaSprawozdanie2011/

i przesłać go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2011 roku, a następnie
(po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczęcie), pocztą na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

z dopiskiem: „Wyprawka szkolna 2011”.

 

W powyższej sprawie informacji udziela:

p. Marta Czubaszek,  tel: 22 551 24 00 wew. 4022

 

Mazowiecki Kurator Oświaty
                                        /-/

Karol Semik

Metryczka

10.11.2011
Data publikacji 10.11.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry