Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Radosna Szkoła 2011 - Place Zabaw - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Radosna Szkoła 2011 - Place Zabaw

Pismo do organów prowadzących objętych Rządowym programem 'Radosna szkoła' edycja 2011 - realizujących place zabaw

BKO.531.1.44.2011.MC                                                                                        Warszawa, dnia 18 października 2011 roku

 

 

 

Organy prowadzące szkoły
objęte Rządowym programem
„Radosna szkoła”
Edycja 2011

 

 

 

Dotyczy: Rządowego programu w 2011 roku –  „Radosna Szkoła”

 

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji zadań związanych z budową szkolnych placów zabaw, na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprzejmie proszę o wypełnienie i przesłanie załącznika, w którym należy określić na jakim etapie realizacji jest każda ze szkół, która otrzymała wsparcie finansowe na realizację Rządowego programu Radosna szkoła w edycji 2011.

Informację należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2011 roku na adres e-mail: marta.czubaszek@kuratorium.waw.pl – zgodnie z załączoną tabelą.

Jeżeli organ prowadzący nie realizuje zadania w 2011 roku – proszę nie przysyłać pustych tabel.

 

 

Z poważaniem

 

 

                        z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                      /-/

                      Katarzyna Góralska

                         Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Pliki do pobrania

Metryczka

18.10.2011
Data publikacji 18.10.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry