Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

ZASIŁEK LOSOWY - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ZASIŁEK LOSOWY

Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r.

BKO.531.2.13.2011.AL                                                 Warszawa, dnia 22 września 2011 roku

  

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast i Gmin,

Wójtowie Gmin

województwa mazowieckiego

 

dotyczy: Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r.

 

 

W nawiązaniu do pisma z dnia 31 sierpnia 2011 r. nr BKO.531.2.9.2011.AL w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r., informuję, że termin przekazania Ministrowi Edukacji Narodowej przez wojewodów informacji o liczbie dzieci i uczniów, którym należy udzielić pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, wynikający z cz. VI pkt 1 Uchwały Nr 154/2011 Rady Ministrów w sprawie ww. programu mija 26 września 2011 r.

W związku z powyższym, proszę o przekazanie informacji, czy wystąpiły u Państwa dodatkowe potrzeby finansowe związane ze zwiększeniem liczby dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku. Jeżeli liczba ta wzrosła, proszę o przekazanie danych o liczbie dzieci i uczniów uprawnionych do objęcia pomocą - zgodnie z załączoną tabelą.

Wersję elektroniczną proszę przesłać na adres e-mail: aldona.lodzinska@kuratorium.waw.pl do dnia 23 września 2011 r. do godz. 16.00, a następnie wersję papierową z podpisem Prezydenta/Burmistrza/Wójta z dopiskiem „ZASIŁEK LOSOWY” na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Jeżeli nie wystąpiły dodatkowe potrzeby w powyższym zakresie, proszę nie przysyłać informacji.

 

 

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

/ - /

Mariusz Dobijański

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

22.09.2011
Data publikacji 22.09.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry