Moje skróty

Schowek

Pokaż (3)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

DODATKOWY NABÓR - RADOSNA SZKOŁA 2011 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

DODATKOWY NABÓR - RADOSNA SZKOŁA 2011

LISTA SZKÓŁ, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE.

W III edycji dodatkowego naboru Rządowego programu „Radosna szkoła” do Wojewody Mazowieckiego wpłynęło 49 wniosków na łączną kwotę 2.496.997,24 zł. Kwota jaka pozostała do wykorzystania została rozdysponowana zgodnie z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa na 34 wnioski – na ogólną kwotę 2.061.382,44 zł.

Wykazy organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe odpowiednio na zakup pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw oraz wysokość tego wsparcia z podziałem na kwoty przyznane poszczególnym szkołom znajdują się w załącznikach.

 


Metryczka

01.09.2011
Data publikacji 01.09.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry