Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Monitorowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Monitorowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W nawiązaniu do pisma nr DZSE-KT-045-3/11 Pana Zbigniewa Włodkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dotyczącego sprawozdania z monitoringu realizacji Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za okres od stycznia do czerwca 2011 r., zwracam się z prośbą o wypełnienie formularza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2011 r.

BKO.531.4.1.2011.AL
Warszawa, dnia 13 lipca 2011 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci,
Burmistrzowie i Wójtowie
województwa mazowieckiegoDotyczy: programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W nawiązaniu do pisma nr DZSE-KT-045-3/11 Pana Zbigniewa Włodkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dotyczącego sprawozdania z monitoringu realizacji Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za okres od stycznia do czerwca 2011 r., zwracam się z prośbą o wypełnienie formularza on-line (trzy tabele), znajdującego się pod adresem: http://kuratorium.waw.pl/ankieta/dozywianie2011polrocze i przesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2011 r. Dane te posłużą do sporządzenia zbiorczej informacji z całego województwa i zostaną przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej.

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej sygnalizuje, iż analiza danych za 2010 r. wskazuje, że należy zintensyfikować działania dyrektorów szkół i przedszkoli, którzy mogą udzielić pomocy dzieciom i uczniom w zakresie dożywiania zgodnie z trybem określonym w art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.).

Dzieci uczące się w szkołach i dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, po wyrażeniu chęci zjedzenia przez nie posiłku, mają możliwość otrzymania pomocy w formie posiłku bez ustalania sytuacji ich rodziny (rodzinny wywiad środowiskowy) oraz bez decyzji administracyjnej wydanej przez ośrodek pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 6a ust. 4 cytowanej powyżej ustawy z pomocy w zakresie dożywiania może skorzystać dodatkowe 20 % uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
Zatem, należy zadbać o pełniejsze wykorzystanie zapisów art. 6a ww. ustawy dotyczących możliwości otrzymania pomocy przez dodatkowe 20 % uczniów i dzieci dożywianych na terenie gmin.
Zachęcam do zapoznania się z możliwościami, jakie daje program i proszę o zintensyfikowanie działań w zakresie jego realizacji.


Mazowiecki Kurator Oświaty
/ - /
Karol Semik

Metryczka

14.07.2011
Data publikacji 14.07.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry