Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

III EDYCJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” NABÓR WNIOSKÓW DLA WSPARCIA FINANSOWEGO UDZIELANEGO W ROKU 2011. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

III EDYCJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” NABÓR WNIOSKÓW DLA WSPARCIA FINANSOWEGO UDZIELANEGO W ROKU 2011.

Terminy składania wniosków oraz wzory wniosków

Termin składania wniosków dyrektorów szkół o udzielenie wsparcia finansowego w 2011 roku w ramach rządowego programu 'Radosna Szkoła' w zakresie miejsc zabaw w szkołach i szkolnych placów zabaw: 11 października 2010 roku – do organów prowadzących szkoły.

Termin składania wniosków organów prowadzących szkoły
o udzielenie wsparcia finansowego w 2011 roku w ramach rządowego programu 'Radosna Szkoła' w zakresie miejsc zabaw w szkołach i szkolnych placów zabaw: 2 listopada 2010 roku – do Wojewody Mazowieckiego.
 
Wojewoda Mazowiecki przyjmuje wnioski organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego przesłane pocztą lub składane osobiście:
 
Miejsce składania wniosków:
·      Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, pok. 34,
·      Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, pok. 107,
·      Delegatura Kuratorium Oświaty w Płocku, ul. Kościuszki 20, sekretariat,
·      Delegatura Kuratorium Oświaty w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49, sekretariat,
·      Delegatura Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, ul. Oświatowa 1, pok. 2,
·      Delegatura Kuratorium Oświaty w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, pok.705,
·      Delegatura Kuratorium Oświaty w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pok. 366,
 
lub pocztą na adres:
·      Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
·      Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa,
·      Delegatura Kuratorium Oświaty w Płocku, ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock,
·      Delegatura Kuratorium Oświaty w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów,
·      Delegatura Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, ul. Oświatowa 1,07-412 Ostrołęka,
·      Delegatura Kuratorium Oświaty w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce,
·      Delegatura Kuratorium Oświaty w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom.
 
 
 

Metryczka

27.09.2010
Data publikacji 27.09.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry