Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła”

w związku z obowiązkiem dokonania przez wojewodę rocznej oceny efektów realizacji na terenie województwa mazowieckiego Rządowego programu „Radosna szkoła” oraz upływającym w dniu 15 stycznia terminem przekazywania sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w 2009 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdań z jego realizacji

KO.IPR.II.LA.075-1/10
 
Warszawa, dnia 7 stycznia 2010 roku
 
 
Organy prowadzące szkoły
objęte Rządowym programem
„Radosna szkoła”
 
 
dotyczy: sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła”
 
 
w związku z obowiązkiem dokonania przez wojewodę rocznej oceny efektów realizacji na terenie województwa mazowieckiego Rządowego programu „Radosna szkoła” oraz upływającym w dniu 15 stycznia terminem przekazywania sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w 2009 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdań z jego realizacji, zgodnie z załączonymi wzorami faxem na numer 022/ 551 – 24 – 00 w. 1115 lub w. 1075 oraz pocztą na adres:
 
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00 – 024 Warszawa

Jednocześnie informuję, że wzory sprawozdań dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Informacji i Programów Rządowych Kuratorium Oświaty w Warszawie: 022/ 551 – 24 – 00 wew. 1101, 1121,  1131, 1132, 1133.


Z poważaniem

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Katarzyna Góralska
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Załącznik 1 – Sprawozdanie dyrektora szkoły.
Załącznik 2 – Sprawozdanie organu prowadzącego szkołę

Metryczka

07.01.2010
Data publikacji 07.01.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Żmudziński
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Żmudziński
do góry