Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zmiana terminu składania sprawozdań przez organy prowadzące objęte Programem Rządowym 'Radosna Szkoła' - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana terminu składania sprawozdań przez organy prowadzące objęte Programem Rządowym 'Radosna Szkoła'

Zmieniony został termin składania sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym. Terminem złożenia sprawozdania przez organy prowadzące do wojewody jest 15 stycznia 2010 roku.


KO.IPR.II.LA.072-11/09
Warszawa, dnia 16 grudnia 2009 roku


Organy prowadzące
objęte programem rządowym
„Radosna Szkoła”


dotyczy: Rządowego programu „Radosna szkoła”Szanowni Państwo,


uprzejmie informuję, że 10 grudnia 2009 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 216/2009 zmieniającą uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła'. Na mocy tej uchwały zmieniony został termin składania sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym. Terminem złożenia sprawozdania przez organy prowadzące do wojewody jest 15 stycznia 2010 roku, co pozwala na wydatkowanie środków do 31 grudnia 2009 roku. Zmiana ta będzie obowiązywać każdego roku do końca realizacji programu, czyli w latach 2010-2015.

Wzory sprawozdań dotyczących rozliczenia programu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty Warszawie.

Z poważaniem
Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Mariusz Dobijański
/-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
Treść uchwały Rady Ministrów.

Metryczka

28.12.2009
Data publikacji 28.12.2009
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry