Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" w 2024 r. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" w 2024 r.

Warszawa,  dnia 27 czerwca 2024 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 

Zespół powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków w 2024 r.

Mazowiecki Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia z dnia 26 października 2020 r. z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęło łącznie 345 wniosków organów prowadzących dla 629 szkół na łączną kwotę 18.799.948,39 zł.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa mazowieckiego w roku 2024 wynosi: 7.496.455,43 zł.

Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymało 139 organów prowadzących dla 254 szkół na łączną kwotę 7.473.446,16 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły znajduje się w załączniku.

Organy prowadzące zostaną poinformowane o procedurze zawierania umów.

Przypominam, że wydatkowanie środków będzie możliwe od dnia zawarcia umowy.

 

 

Łączę wyrazy szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Wioletta Krzyżanowska

 

 

      

 

Metryczka

Data publikacji 27.06.2024
Data modyfikacji 11.07.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry