Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do jednostek samorządu terytorialnego dotyczące rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

Warszawa,  11 czerwca 2024 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.5.1.2024.JK.

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego

dotyczy: Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

Szanowni Państwo,

w związku z harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, ustanowionego Uchwałą Nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych na temat występujących potrzeb w powyższym zakresie w roku szkolnym 2024/2025 zgodnie z załączoną tabelą.

Bardzo Państwa proszę o upowszechnienie informacji o możliwości skorzystania z programu oraz poinformowanie opiekunów uczniów i pełnoletnich uczniów o programie i trybie udzielania pomocy.

Zebrane dane należy przekazać w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: pomocniepelnosprawnym@kuratorium.waw.pl, a następnie przesłać je (po uzupełnieniu o właściwe podpisy), pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Termin przekazania informacji — do dnia 1 lipca 2024 roku.

W przypadku braku występowania potrzeb w ramach programu należy przesłać informację w tym zakresie wyłącznie na wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej (informacja o braku zapotrzebowania, bez konieczności uzupełniania tabeli).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji programu znajdują się w załącznikach.

Sprawę prowadzi: p. Józef Kostka, tel. 22 5512400 w. 5113, jozef.kostka@kuratorium.waw.pl

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Wioletta Krzyżanowska

 
 
W załączeniu:
  • Uchwała Nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. poz. 1046),
  • Tabela do przekazania danych o występujących potrzebach.

 

Metryczka

Data publikacji 11.06.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry