Moje skróty

Schowek

Pokaż (17)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. - Sprawozdawczość za 2023 r. - Tabele monitoringowe - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. - Sprawozdawczość za 2023 r. - Tabele monitoringowe

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie obowiązku przekazania informacji na potrzeby monitorowania realizacji Programu.

 

Warszawa, 7 grudnia 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.1.31.2023.MA

Organy prowadzące placówki
wychowania przedszkolnego,
szkoły i biblioteki pedagogiczne
realizujące w 2023 r. Priorytet 3
„Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

 

dotyczy: monitorowania Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Szanowni Państwo,

zgodnie z założeniami realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz w związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Edukacji i Nauki, beneficjenci Programu zobowiązani są do przekazania na potrzeby monitorowania, informacji i danych wynikających z wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz ze sprawozdań rocznych z realizacji Priorytetu 3 Programu.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne, które uzyskały w 2023 roku wsparcie finansowe w ramach Programu o wypełnienie załączonych tabel monitoringowych i przesłanie ich w wersji edytowalnej (pliki w formacie programu Microsoft Excel) na adres: narodowy.monitoring@kuratorium.waw.pl w terminie do 15 stycznia 2024 r.

Proszę dołączyć również wypełnioną klauzulę informacyjną dla beneficjentów Priorytetu 3.

  1.  Tabela Monitoringowa wraz z instrukcją wypełnienia. Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1. – placówki wychowania przedszkolnego.
  2.  Tabela Monitoringowa wraz z instrukcją wypełnienia. Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. – szkoły i biblioteki pedagogiczne.
  3.  Klauzula informacyjna dla beneficjentów Priorytetu 3.

Dane w poszczególne tabele należy wpisać dla każdej szkoły/placówki osobno.

Załączone instrukcje oraz definicje wskaźników ułatwią Państwu wypełnienie przedmiotowych tabel.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 07.12.2023
Data modyfikacji 13.02.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry
>