Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozliczenie i sprawozdanie finansowe z rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" za 2023 rok - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozliczenie i sprawozdanie finansowe z rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" za 2023 rok

Warszawa, 24 listopada 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.8.12.2023.AB

Organy prowadzące
realizujące rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2024 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego z realizacji programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej.

Sprawozdanie składają tylko te organy, które otrzymały wsparcie w tym roku.

Rozliczenie, zestawienie wydatków oraz zestawienie ilościowo-wartościowe z realizacji programu, przygotowane przez organy prowadzące należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

z dopiskiem: sprawozdanie finansowe z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W przypadku pytań z zakresu spraw finansowych, informacji udziela p. Anna Balcer, tel. 22 551 24 00 w. 3104.

W załączeniu:

  • załącznik nr 1 – Rozliczenie finansowe,
  • załącznik nr 2 - Zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków,
  • załącznik nr 3 – Zbiorcze zestawienie ilościowo-wartościowe.

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 27.11.2023
Data modyfikacji 13.02.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Balcer
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry