Moje skróty

Schowek

Pokaż (16)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Laptop dla Nauczyciela - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Laptop dla Nauczyciela

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty dotyczący programu Laptop dla Nauczyciela

Warszawa,  16 października 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.531.1.2023.PO

Organy prowadzące
szkoły podstawowe,
oraz szkoły artystyczne
realizujące kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej
woj. mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

wystartował program Laptop dla Nauczyciela, który stanowi realizację ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. W ramach programu, każdy nauczyciel, wychowawca i inni pracownicy pedagogiczni pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, pracujący w klasach IV-VIII mogą otrzymać bon o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji do szkół, że wszelkie informacje, wzory formularzy, instrukcje, odpowiedzi na pytania oraz numery infolinii znajdują się na stronie https://laptopdlanauczyciela.gov.pl/.

Pozwoli to usprawnić komunikację oraz uniknąć wątpliwości i indywidualnych interpretacji.

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.10.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Ogonowski
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry