Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku

Warszawa,  dnia 27 maja 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku

 

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia z dnia 7 marca 2019 roku z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostaną objęte wsparciem finansowym, wraz z wysokością tego wsparcia.

W ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wsparcie finansowe otrzymało 57 organów prowadzących dla 86 szkół na łączną kwotę 5.415.504,87 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół znajduje się w załączniku.

Organy prowadzące zostaną poinformowane o procedurze zawierania umów o udzielenie dotacji celowej w ramach programu.

 

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 27.05.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry