Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program „Aktywna tablica” - nabór wniosków - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program „Aktywna tablica” - nabór wniosków

 

Warszawa,  dn. 29 kwietnia 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.1.6.2022.JW
 

Organy prowadzące szkoły podstawowe,
szkoły ponadpodstawowe
i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

dyrektorzy szkół i specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych
woj. mazowieckiego

 
dotyczy: naboru wniosków w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2022 roku
 
 
Szanowni Państwo,

informuję, że na podstawie porozumienia z dnia 26 października 2020 r. Mazowiecki Kurator Oświaty realizuje zadania Wojewody wynikające z programu „Aktywna tablica”.

Harmonogram realizacji Programu w 2022 roku:

  • dyrektor szkoły lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, składa do organu prowadzącego wniosek o udział w Programie do dnia 15 maja 2022 r.
  • organ prowadzący szkołę lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy składa wniosek wraz z załącznikami (wnioski dyrektorów szkół/SOSW, zestawienie szkół i SOSW zgłoszonych do udziału w Programie wraz z Oświadczeniami, klasyfikacja budżetowa) do dnia 30 maja 2022 r.

Komplet ww. dokumentów należy przesłać lub złożyć do dnia 30 maja 2022 r. do: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

oraz przesłać edytowalną wersję elektroniczną Zestawienia szkół i SOSW zgłoszonych do udziału w Programie (Excel) na adres: aktywnatablica@kuratorium.waw.pl

Decyduje data wpływu do kancelarii!

Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

W załączeniu:

  • Wzór wniosku organu prowadzącego;
  • Zestawienie szkół i SOSW zgłoszonych do udziału w programie wraz z Oświadczeniami;
  • Wzór Wniosku A dyrektora szkoły;
  • Wzór Wniosku B dyrektora szkoły;
  • Wzór Wniosku C dyrektora szkoły/SOSW;
  • Klasyfikacja budżetowa.

 

Z poważaniem

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 29.04.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry