Moje skróty

Schowek

Pokaż (3)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pismo w sprawie monitorowania Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pismo w sprawie monitorowania Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Warszawa,  dn. 16 lutego 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
PR.531.2.1.2022.MA

Organy prowadzące szkoły
biorące udział w 2021 r.
w Priorytecie 3 „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa
2.0. na lata 2021-2025”

 
dotyczy: monitorowania Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
 

Szanowni Państwo,

zgodnie z założeniami realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz w związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Edukacji i Nauki, beneficjenci Programu zobowiązani są do przekazania na potrzeby monitorowania, informacji i danych wynikających z wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz ze sprawozdań rocznych z realizacji Priorytetu 3 Programu.

W związku z powyższym, prosimy organy prowadzące szkoły, które uzyskały w 2021 roku wsparcie finansowe w ramach Programu o wypełnienie załączonych tabel monitoringowych i przesłanie ich w wersji edytowalnej (excel) na adres: narodowy.monitoring@kuratorium.waw.pl w terminie do 23 lutego 2022 r.

  1. Tabela Monitoringowa. Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1. – placówki wychowania przedszkolnego.
  2. Tabela Monitoringowa. Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. – szkoły.

Dane w poszczególne tabele należy wpisać dla każdej szkoły/placówki osobno.

W celu ułatwienia wypełniania przedmiotowych tabel poniżej zamieszczone zostały instrukcje ich wypełnienia oraz definicje wskaźników.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 
 

 Załączniki:
1. Tabele monitoringowe – definicje wskaźników.
2. Tabele monitoringowe – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1.
3. Tabele monitoringowe – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2.
4. Instrukcja wypełnienia. Tabele monitoringowe – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1.
5. Instrukcja wypełnienia. Tabele monitoringowe – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2.

  •  logotyp NPRCz

Metryczka

Data publikacji 16.02.2022
Data modyfikacji 18.02.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry